تست تمركز

با کلیک بر روی هرخانه تصویر مربوطه نمایان می گردد
با کلیک کردن بر روی هر تصویر چند ثانیه فرصت دارید
تا تصویر مشابه را از خانه های دیگر پیدا کنید
بازی را تا زمانی ادامه دهید که تمام تصاویر نمایان گردند
برای شروع مجدد بازی بر روی دکمه تایمر بازی کلیک کنید

Concentration Game:
Uncover all the blocks by successfully matching the image pairs.
Click the Timer button below to start a new game whenever you want.

بازگشت به لیست بازی ها